Viden om Astma Børn med astma og astmatisk bronkitis

Børn med akutte symptomer hos læge eller på hospital

Hvis du oplever at dit barn ser blegt ud, feberen kommer snigende, vejrtrækningen bliver stadigt mere hivende og hvæsende og hosten er tiltagende, kan det være tid til, at en læge ser barnet, og du indtil nu har fulgt behandlingsplanen.  

Publiceret 30/08 2021

Ca. 4 min. læsning

Del artikel

Er du utryg ved situationen, så kontakt altid lægen.  

Medmindre dit barn har akutte problemer med at trække vejret eller for eksempel er svær at komme i kontakt med, skal du starte med at kontakte egen læge eller vagtlægen. Ved akutte symptomer skal man altid tage kontakt til alarmcentralen. 

Hos lægen 

Lægen vil typisk spørge til dit barns trivsel og lytte med stetoskop på barnets lunger. Barnet vil også blive undersøgt for øvrige infektioner i ørerne og luftvejene. 

 Lægen vil især være opmærksom på om:

 • Der kan høres en hvæsen eller raslen fra lungerne.
 • Der kommer hosteperioder i forbindelse med forkølelse.
 • Hosteperioderne fortsætter selvom dit barn ikke er forkølet længere.
 • Dit barn har feber.
 • Dit barn hoster om natten.
 • Dit barn har haft lungebetændelse.
 • Dit barn nemt bliver syg.
 • Dit barn trives generelt, fx spiser normalt eller ofte er i dårligt humør. 

For at gøre det nemmere for lægen at vurdere og undersøge dit barn, kan det være en god idé på forhånd at notere, hvordan og hvornår dit barn har hostet eller har haft andre symptomer. 

 Sådan stiller lægen diagnosen astma eller astmatisk bronkitis

Det er helt normalt, at børn bliver forkølet med hoste flere gange i løbet af vinterhalvåret. Børn kan hoste i op til 14 dage med infektioner. Hvis hosten fortsætter, efter forkølelsen er væk, kan lægen mistænke, at barnet har astma.

Lægens behandling 

Hvis dit barn får stillet diagnosen astmatisk bronkitis, vælger de fleste læger i første omgang at give barnet akutvirkende medicin via en spacer (åndingsbeholder).

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at supplere med andre typer medicin for at optimere behandlingen. 

Du bliver sendt hjem fra lægen med instruktion i, hvilken medicin dit barn skal have, og hvordan og hvor ofte du skal give det. Lægen vil også tale med dig om, hvilke symptomer du skal være særlig opmærksom på, og hvad planen er for det videre behandlingsforløb.

Hvis lægen vurderer, at dit barn har akutte symptomer, så kan lægen også vælge at visitere dit barn videre til børneafdelingen på et hospital.

Lægen ringer til børneafdelingen og fortæller, at I er på vej, så de kan forberede sig på, at I kommer.

På hospitalet 

Hvis I bliver sendt videre til hospitalet, er det en god idé at tage evt. medicin med, så personalet kan se, hvad dit barn har fået.

På hospitalet vil I typisk blive modtaget af en sygeplejerske, som hurtigt vurderer dit barns tilstand, udseende og vejrtrækning: 

 • Hvor hurtigt dit barn trækker vejret?
 • Lyden på vejrtrækningen. Er den for eksempel meget hvæsende? 
 • Hvor meget dit barn hiver efter vejret?
 • Dit barns bevidsthedsniveau. Virker det sløvt? 
 • Dit barns kulør - er dit barn blegt? 
 • Iltniveauet i barnets blod.

Sygeplejersken vurderer herefter, hvad der videre skal ske med dit barn. 

Behandling 

Det er meget forskelligt, hvilken behandling man giver børn med astma.

Barnet behandles oftest med akutmedicin – ofte adskillige gange på en time. Det sker ved hjælp af en spacer (åndingsbeholder). Herefter falder vejrtrækningen til ro hos langt de fleste børn, og de hvæser mindre. 

Er det ikke tilstrækkeligt kan der gives binyrebarkhormon som mikstur eller inhalation. Denne behandling tager lidt længere tid om at virke, og effekten kan først ses efter nogle timer.

 Dit barn vil altid blive tilset af en læge, inden I bliver sendt hjem. Lægen vurderer, om dit barn skal fortsætte behandlingen efter hjemkomst. Det er vigtigt, at I forældre stiller alle de spørgsmål I har, da det er med til at skabe tryghed for barnet og jer selv.

Reaktioner på behandlingen 

Hvis dit barn bliver utrygt eller bange under behandlingen, kan du som forældre hjælpe både barnet og personalet ved at:

 • Vise barnet, at du er enig med hospitalets personale i, at barnet skal have maske på for at modtage medicin.
 • Holde kærligt – men fast – om dit barn imens medicinen gives.
 • Fortælle dit barn, at du er hos det.

Udskrivning

Ganske få børn har brug for at overnatte på hospitalet. Ofte tager behandlingen et par timer. I sendes dog ikke hjem, før det dit barn er afslappet, har en pæn kulør og en normal eller næsten normal vejrtrækning.

Det er også vigtigt, at personalet har en fornemmelse af, at du som forælder har forstået, hvordan du skal give medicinen, og hvor vigtigt det er at reagere på forskellige symptomer. Som udgangspunkt bliver du og dit barn ikke sendt hjem, før I alle sammen er trygge ved det.

Inden udskrivningen skal I huske at få en plan for den videre behandling samt om eventuel opfølgning.

Medlemskab for dig med astma

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med astma har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Bliv medlem for kun kr. 225,- om året