Viden om Kontakteksem

Hvad er kontakteksem?

Kontakteksem er en inflammation i huden, som kan opstå som følge af ydre påvirkninger fra hudirriterende eller allergifremkaldende stoffer.

Publiceret 03/09 2021

Ca. 2 min. læsning

Del artikel

Kontakteksem kan forekomme overalt på kroppen, hvis huden påvirkes. Det kan være at din hud har været i kontakt med noget, du er allergisk overfor eller noget som irriterer huden.

Der findes to typer kontakteksem:

Allergisk kontakteksem

Irritativ kontakteksem

Omkring hver 10. voksne dansker har kontakteksem. I mange tilfælde opstår eksemet før 20-årsalderen, og kvinder får hyppigere kontakteksem end mænd.

Du kan ikke selv se om du har irritativt eller allergisk kontakteksem. Opsøg derfor din læge, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har kontakteksem og for at få stillet den rigtige diagnose. Det giver dig de bedste muligheder for at behandle og forebygge dit eksem.

Kontakteksem, som skyldes irritation, ses oftest på hænderne og omtales derfor også som håndeksem.

Hvis du har – eller har haft – børneeksem, er du særligt udsat for at udvikle kontakteksem.

Symptomer

De mest almindelige symptomer på kontakteksem er:

  • Kløe
  • Afskalning
  • Rødme
  • Knopper
  • Små blærer

Man kan opleve forskellige symptomer i forskellig grad.

Læs mere om hvordan diagnosen stilles

Kontakteksem som arbejdsskade

Du skal være opmærksom på at dit eksem også kan skyldes påvirkning fra dit arbejde. Kontakteksem er så almindeligt, at der hvert år anmeldes cirka 2000 tilfælde til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Læs mere om kontakteksem og arbejde her

Medlemskab for dig med kontakteksem

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med kontakteksem har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Bliv medlem for kun kr. 225,- om året