Viden om Coronavirus

Coronavirus, hvis du har astma

Mennesker med astma kan være sårbare og i risiko for, at blive ramt hårdere end andre af coronavirus

COVID-19 er i svære tilfælde en lungesygdom, hvorfor patienter med lungelidelser med nedsat lungefunktion af en vis sværhedsgrad generelt er i risiko for øget sygelighed og dødelighed. Studier viser, at lungesygdom er forbundet med en øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, hvis du fx har:

Svær astma:
• Patienter i biologisk behandling, hvor astma ikke er velkontrolleret
• Patienter med lav lungefunktion (FEV1 < 70 %)
• Patienter i fast behandling med prednisolontabletter
• Patienter med >1 behandlingskrævende forværring inden for det seneste år (behov for lægekontakt og brug for fx prednisolon)

Svær KOL:
• Patienter med lav lungefunktion (FEV1 < 50 %) og/eller > 1 hospitalsindlæggelse eller >=2 ambulant behandlede forværringer inden for de seneste 12 mdr. (behov for lægekontakt og brug for fx prednisolon)
• Patienter med hjemme-ilt eller hjemme-NIV-behandling

 

Sundhedsstyrelsen holder øje med situationen og opdaterer løbende deres hjemmeside, hvor du kan finde mere information.

Find mere information om Coronavirus på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Er din astma velbehandlet?

Det er vigtigt, at din astma er velbehandlet, så du mindsker risikoen for alvorlige forværringer, hvis du får en virusinfektion. Tag derfor den medicin, som lægen har ordineret. Hvis du er i tvivl om, hvilken medicin du skal tage og i hvilke doseringer, så bør du tale med lægen, så du kender din behandlingsplan. 

Oplever du symptomer fra luftvejene som eksempelvis hoste, åndenød og trykken for brystet, så kontakt lægen med henblik på en eventuel justering af behandlingsplanen. Virker medicinen ikke optimalt eller har du fået nye symptomer, så skal du også kontakte lægen.

Du kan læse mere om korrekt astmabehandling her

Støt vores arbejde

Som medlem af Astma-Allergi Danmark støtter du blandt andet vores rådgivning og vejledning om Coronavirus / COVID-19.


Bliv medlem for kun kr. 225,- om året