Viden om Astma Børn med astma og astmatisk bronkitis

Astma hos børn og hverdagen

Lær, hvad der udløser dit barns astmasymptomer, og undgå de allergener og irritanter i hverdagen, for at forebygge astmasymptomer. Lær også mere om hverdagen med børn der har astma.

Publiceret 26/08 2021

Ca. 4 min. læsning

Del artikel

Når du har et barn med astma, er der mange ting du skal lære.

Du skal bl.a. lære at undgå de allergener og irritanter i hverdagen, som udløser dit barns astmasymptomer.
Du har måske også spørgsmål om ferie med astma eller om uddannelse og job.

Det kan du læse mere om under 'Astma og hverdagen'

Og hvis du oplever at dit barn får astma symptomer kan det være rart at vide, hvad er sker i kontakten med læge eller hospital.

Du kan også opleve, at det kan være svært at aflevere dit barn i institution, til overnatning hos bedstemor og bedstefar, børnefødselsdag eller måske skal dit barn tilbringe en eftermiddag hos en ny kammerat.

Børn og luftforurening

Børn er generelt mere udsatte, når de kommer til luftforurening. Du kan selv gøre en del for at beskytte dit barn – det er specielt vigtigt, hvis astma eller astmatisk bronkitis er en del af jeres hverdag.

Børn, der har følsomme luftveje, astma eller allergi samt børn, der bor i områder med høj luftforurening, har størst risiko for at blive påvirket af luftforurening.

Årsagen til, at børn er særligt udsatte, når det handler om luftforurening er, at:

 • Børns luftveje og immunforsvar ikke er fuldt udviklede.
 • Børn har tendens til at trække vejret gennem munden.
 • Børns luftveje er mindre end voksnes. Derfor bliver børns luftveje hurtigere generet af luftforurening.
 • Børn trækker vejret hurtigere og indånder derfor mere luftforurening per kilo legemsvægt.

Luftforurening er under mistanke for at have indvirkning på:

 • For tidlig fødsel
 • Børnedødelighed
 • Mangelfuld udvikling af lunger
 • Luftvejssymptomer
 • Forværring af astma og muligvis udvikling af astma

Sådan beskytter du dit barn mod luftforurening

For at beskytte dit barn mod luftforurening – specielt hvis det har astma – er der en række forholdsregler, du kan tage:

 • Tjek den daglige luftudsigt
 • Undgå stærkt trafikerede veje i myldretiden
 • Planlæg udendørs aktiviteter så langt væk fra trafikerede områder som muligt
 • Prøv at finde bolig, dagpasning og skole væk fra befærdede veje og motorveje som muligt
 • Stil barnevognen så langt væk fra trafikerede områder som muligt, hvis dit barn sover ude
 • Vær opmærksom på, om dit barn hoster meget, har hvæsende vejrtrækning eller får åndenød – kontakt da lægen med henblik på udredning og eventuelt behandling

Børn og passiv rygning

Små børn er særligt sårbare over for passiv rygning, fordi deres organer ikke er færdigudviklede. Derfor har børn, som bliver udsat for passiv rygning, større risiko for at udvikle astma.

Passiv rygning i graviditeten påvirker barnet

Passiv rygning i graviditeten kan medføre, at barnet har:

 • Dobbelt så stor risiko for at blive født for tidligt.
 • Lavere fødselsvægt – i gennemsnit 200-300 gram mindre end børn af ikke-rygere.
 • Større risiko for sygdom ved fødslen – især vejrtrækningsproblemer og infektioner.
 • Mindst 50 % større risiko for at udvikle astmatisk bronkitis de første leveår.

Udsatte børn

Sammenligner man børn, der udsættes for passiv rygning, med børn, der ikke udsættes, er de i høj grad mere udsatte – fx i forhold til at udvikle astma. 

Børn, som udsættes for passiv rygning, har:

 • Større risiko for vuggedød.
 • Nedsat lungefunktion.
 • 2-4 gange større risiko for luftvejssygdomme.
 • Øget forekomst af mellemørebetændelse, lungebetændelse, kolik og måske allergi.
 • Dobbelt så mange får astmatisk bronkitis, heraf udvikler cirka en tredjedel astma senere.
 • Større risiko for at udvikle astma især op til 6-årsalderen.
 • For børn, som i forvejen har astma, betyder passiv rygning hyppigere og kraftigere symptomer, større sygelighed og øget medicinforbrug 

Der er ingen tvivl om, at børn bliver syge af røgen. Og der er derfor al mulig grund til, at rygere stopper med at ryge indendørs, hvor der er børn.

Læs mere om børn og udsættelse for tobak hos Sundhedsstyrelsen

Medlemskab for dig med astma

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med astma har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Bliv medlem for kun kr. 225,- om året