Viden om Allergi Hverdagen med allergi

Daginstitution eller skole med astma og allergi

Langt de fleste børn med astma eller allergi oplever opstart i daginstitution eller skole uden store problemer. Men det kræver et forarbejde. Overordnet bør alle vide, hvilke symptomer der skal observeres hos børn, hvornår der skal reageres, og hvordan der skal handles.

Publiceret 01/07 2021

Ca. 3 min. læsning

Del artikel

Før opstart

Før barnet begynder i daginstitution eller skole, vil det være rigtig godt med et møde med det kommende sted. Det vil være optimalt, hvis kontaktpædagogen eller klasselæreren, og kommunens sundhedsplejerske deltager.

På mødet skal forældrene fortælle om, hvad det er for nogle sygdomme, som barnet har, og hvordan det præger barnets hverdag. Forældrene skal informere, om der er særlige hensyn, der skal tages i dagligdagen – fx fødevarer, der skal undgås.

Mulige symptomer skal gennemgås, så det er helt klart for alle, hvad man skal være opmærksom på, for afhængig af barnets alder kan barnet være mere eller mindre i stand til selv at give udtryk for hvordan barnet har det. Alle skal også vide, hvordan man behandler symptomerne.

Alle voksne, der har kontakt med barnet, skal informeres om disse forhold, da der kan være situationer, hvor der skal reageres hurtigt.

Lav en plan

Det er også nødvendigt, at der ligger en opdateret skriftlig plan i både daginstitution, skole og SFO, som er tilgængelig for alle voksne. Planen skal være overskuelig i forhold til mulige symptomer, og ud fra dette skal det være helt klart, hvordan der skal reageres.

Det skal fremgå, hvornår man skal kontakte læge eller ringe efter en ambulance.

Hvis der skal gives medicin i nogle af situationerne, så skal personalet være fortrolige med håndteringen, så der ikke opstår tvivl i en akut situation. Har barnet en adrenalinpen eller en astmainhalator, så skal personalet vide præcis, hvordan disse anvendes.

Vær konkret

Da der kan være personale, der ikke kender til sygdommene, er det ofte nødvendigt at være konkret og give eksempler, når hverdagen beskrives – for eksempel hvis der skal deles kage ud i forbindelse med fødselsdag, eller hvordan de skal reagere, hvis barnet får hosteanfald, fx ved boldspil eller andre fysiske aktiviteter.

Ofte kan sundhedsplejersken i samarbejde med forældrene varetage denne oplæring.

Forældregruppen skal også orienteres, så alle ved, hvordan de skal reagere, hvis barnet pludselig bliver syg. Forældrene kan også videregive en lignende plan, som daginstitutionen eller skolen har liggende.

Samtidig er det vigtigt, at I som forældre husker at opdatere den skriftlige plan, hvis der sker justeringer.

Ovenstående kan virke overvældende, men husk på, at de fleste børn har en god hverdag i daginstitution og skole trods astma og allergi – forudsætningen er, at der er et trygt samarbejde og tæt dialog mellem alle de voksne som omgiver børnene.