Viden om Allergi Skimmelsvampesporer

Indendørs skimmelsvampesporer

Det er ikke kun de udendørs skimmelsvampesporer, der kan påvirke helbredet. Du kan også få symptomer, og blive syg på grund af påvirkning fra skimmelsvampe der vokser i fugtige eller vandskadede bygninger.

Publiceret 22/10 2021

Ca. 5 min. læsning

Del artikel

Skimmelsvampe i bygninger kan være årsag til forskellige former for ubehag. Nogle får allergi over for skimmelsvampenes sporer og reagerer med høfeber eller astma. Men ofte er det ikke allergi der er årsag til symptomerne, for udover at skimmelsvampene kan sprede deres sporer, afgiver de også let fordampelige organiske stoffer, som kan give forskellige symptomer som:

 • Hovedpine
 • Koncentrationsbesvær
 • Træthed
 • Almen utilpashed
 • Irriterede slimhinder
 • Symptomer, der ligner høfeber

Har du astma eller høfeber i forvejen kan symptomerne også blive forværret af at opholde sig i bygninger med fugt og vækst af skimmelsvampe. Nogle mennesker er meget følsomme for vækst af skimmelsvamp i bygninger og reagerer på selv lille vækst, mens andre mennesker reagerer først ved omfattende skimmelsvamp.

Har du allergi over for husstøvmider, så kan en fugtig bolig også give anledning til flere symptomer, fordi fugten giver gode betingelser for husstøvmiderne.

Er det skimmelsvampe?

I nogle tilfælde kan du se skimmelsvampevækst som skjolder eller misfarvninger på vægge, lofter eller gulve. Måske kan du også lugte det. Visse skimmelsvampe lugter af mug og jordslået, men det er ikke alle arter af skimmelsvampe, der lugter.

Skimmelsvampe vokser på fugtige materialer, som fx:

 • Gipsplader
 • Tapet
 • Bundlister i vinduer
 • Tekstiler
 • Malerier, billeder, opslagstavler
 • Møbler

De giver skjolder og misfarvninger i mange nuancer (fx sort, hvid, grå og rød). Det er dog ikke altid, at skimmelsvampe er synlige. De kan vokse i skjul, for eksempel bag tapetet.

Skimmelsvampe har gode forhold i fugtige rum, som fx badeværelset, køkkenet og kælderen, eller de kan opstå hvor der er kuldebroer på grund af dårlig isolering.

Skimmelsvampe kan også opstå efter vandskader, hvor der er løbet vand hen, hvor der ikke har været mulighed for hurtig tørring, eller skimmelsvamp kan opstå på grund af grundfugt eller facadefugt og manglende dampspærre i bygningen.

Skimmelsvampesporer udefra

Når der er skimmelsvampesporer i luften udendørs, vil sporerne komme ind i boligen udefra, for eksempel når du lufter ud. Du tager også sporerne med ind på sko, tøj, i håret og i pelsen på kæledyr.

Opdager du skimmelsvampe i din bolig, bør du:

 • Finde årsagen til fugten
 • Fjerne svampene og det angrebne materiale
 • Sørge for, at boligen kan tørre ud
 • Udbedre eventuelle skader
 • Slutte af med en hovedrengøring, for der er millioner af sporer i boligen

Ved mindre angreb af skimmelsvamp i boligen kan du eventuelt forsøge følgende:

Mindre angreb af skimmelsvampe kan du forsøge selv at vaske væk, mens det kan være nødvendigt at få professionel hjælp, hvis omfanget er større.

 • Brug en opløsning af Rodalon til at vaske mindre angreb af skimmelsvampevækst
 • Udskift det angrebne materiale hvis muligt
 • Ved større angreb kan det være nødvendigt med professionel hjælp
 • Finder du skimmelsvampe i møbler og andet inventar, kan det være nødvendigt at smide det ud. Hvis der ikke er vækst i møblerne, kan det være nok at vaske og lufte dem grundigt
 • Skimmelsvampe i tøj kan lægges i blød i Rodalon inden vask, hvis tøjet kan tåle det

Professionel hjælp

Har du spørgsmål om indendørs skimmelsvampe kan du eventuelt kontakte Skimmel.dk som giver uvildig rådgivning.

Derudover har vi kendskab til følgende ingeniørfirmaer, som har erfaring med at undersøge for skimmelsvampe i bygninger:

 

Forebyg skimmelsvampe

Her får du 10 tips til hvordan du kan undgår skimmelsvape i din bolig:

 

Ansvar ved skimmelsvampe

Hvis du bor i ejerbolig, står du selv med ansvaret for at udbedre skaderne. Måske dækker din forsikring.

Hvis du bor i leje-, andels-, ungdoms- eller ældre bolig, skal du kontakte viceværten – gerne på skrift. Det er brugbart at have korrespondancen på skrift, hvis sagen på et tidspunkt går i stå.

Når du henvender dig, bør du:

 • Skrive et brev
 • Beskrive problemet udførligt og vedhæft gerne billeder
 • Eventuelt forslå en løsning på problemet
 • Give modtageren en tidsfrist for svar
 • Taler du med modparten, er det en god idé at skrive et kort referat af samtalen og sende en kopi til vedkommende. På den måde har du hele tiden bevis for sagsforløbet.

Er din vicevært ikke lydhør, så send en kopi af brevet til dem, der administrerer boligen. De har formentlig et forsikringsselskab, som kan besigtige skaderne.

Vær opmærksom på, at du fjerner bevismaterialet, hvis du vælger selv at reparere skaden. Så kan det blive svært at overbevise modparten om, at der har været et problem.

Klager og hjælp

Vil din udlejer ikke gøre noget ved sagen, har du mulighed for at klage til Beboerklagenævnet (almen bolig) eller Huslejenævnet (private) i din kommune.

Har du brug for hjælp, kan du henvende dig til Lejernes Landsorganisation (LLO). LLO kræver medlemskab, men kan for eksempel hjælpe dig med at kontakte udlejer eller huslejenævn.

Du kan også henvende dig til en advokat. Du kan bede advokaten hurtigst muligt forlange et syn og skøn, som er en uvildig gennemgang af boligen af en 3. person, der udpeges af en dommer. Konklusionen af denne undersøgelse kan bruges i en eventuel retssag.

Det er muligt at søge fri proces. Mange har retshjælpsdækning i deres almindelige familieforsikring.

Velfærdsministeriet og Erhvervs- og Byggestyrelsen har udarbejdet en vejledning til kommunerne om deres mulighed for at gribe ind over fugt og skimmelsvamp i boliger.

Her kan du læse mere:

Velfærdsministeriets informationsmateriale om fugt og skimmelsvamp til lejere i almene boliger

Velfærdsministeriets informationsmateriale om fugt og skimmelsvamp til lejere i privat udlejningsbyggeri

Sunhedsstyrelsens informationsmateriale om personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp